Общи условия

Сайтът www.vitanaturale.eu, както и всички негови поддомейни, са собственост на Натуралис 2017 ЕООД. С използването на Сайта и услугите, които предлагаме, Потребителят декларира, че е запознат и е съгласен с настоящите условия.

Авторско право
Цялото съдържание на Сайта, с всички страници, статии, новини, текстове и снимков матерал е защитено от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици.
Потребителят има право да споделя съдържание, напр. в социални мрежи, част от сайта в случай, че ясно укаже, че съответната информация е взета от нас чрез връзка(линк) към Сайта(www.vitanaturale.eu).
Потребителят няма право да възпроизвежда, да предава, да използва информацията в Сайта, или да използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително писмено съгласие от нас.

Продуктите ни(Кулинарна таблица) са защитени от Закона за авторското право и сродните му права с всички запазени права и законови последици.
Потребителят няма право да възпроизвежда, преснима, сканира, дигитализира и да използва информацията от Продуктите за каквато и да е публична или търговска цел без предварително съгласие от нас.

Връзки с други сайтове
Връзки към други сайтове се използват за удобство на Потребителя и не носим отговорност за съдържанието на тези сайтове.
Ако Потребителя попадне на връзка към друг сайт, която е невалидна, съдържа невярна, спорна, обидна или подвеждаща информация, го молим да се свърже с нас, за да я премахнем.
Потребителят може да създава свободно връзки към Сайта и да цитира неговото съдържание при условие, че упоменава Сайта като източник и е налична връзка(линк) към Сайта
Потребителят няма право да използва каквато и да е част от информацията на Сайта и предлаганите услуги и продукти за недобронамерени цели, които могат да навредят или да заблудят трети лица.

Политика за лични данни
Натуралис 2017 ЕООД като администратор на лични данни събира и използва лични данни при спазване на действащото законодателство, Общия регламент за защита на личните данни, Закон за защита на личните данни и др.
Натуралис 2017 ЕООД полага всички възможни грижи за сигурността на Сайта и за обработване на личните данни чрез използване на съвременни общоприети стандарти и добри практики в Информационните Технологии.
Сайтът събира и обработва "бисквитки", които представляват анонимна статистическа информация за Посетителя, която може да бъде агрегирана в обща статистика за сайта и може да бъде използвана по усмотрение на Натуралис 2017 ЕООД.
Сайтът събира идентифицираща информация(IP адрес, време на посещение, идентификатор на сесията) с цел гарантиране на сигурността и установяване на зловредни действия. Тази информация е защитена с най-съвременни технологии за криптиране и се унищожава регулярно.
Натуралис 2017 ЕООД получава лична информация за потребителя когато той установи контакт с нас или направи поръчка. Тази информация включва имена, телефонен номер, адрес за доставка, e-mail адрес. Тази информация се изтрива след приключване на обработката на поръчката.
Сайтът не предоставя достъп до личните данни на Потребителя на трети лица освен при изискване от компетентните органи в установените в Закона случаи.
Личните данни ще бъдат използвани от Натуралис 2017 ЕООД и административните органи, осъществяващи контрол по осъществяване дейността, като може да бъдат предоставяни на трети лица единствено в предвидените от закона случаи.
Потребителят има право да получи информация за съхраняваните лични данни по всяко време, има право на достъп до личните данни и по всяко време може да поиска тяхното коригиране, заличаване или блокиране.
Потребителят има право да оттегли съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което би следвало да уведоми администратора писмено с молба в Администрацията на консултативния център, находяща се в седалището на Натуралис 2017 ЕООД, гр. София, както и на e-mail: contact@vitanaturale.eu

Отговорности
Натуралис 2017 ЕООД полага добронамерени усилия да поддържа актуална, обновена информация в Сайта, Продуктите и Услугите си, и използва достоверни, утвърдени и компетентни източници на информация.
Натуралис 2017 ЕООД не отговаря за грешки и пропуски в представената в Сайта, Продуктите и Услугите информация.
Натуралис 2017 ЕООД не носи никаква отговорност за последици и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин със Сайта, Продуктите, Услугите и информацията, свързана с тях.
Цялата информация на Сайта се представя във вид, който може да подлежи на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.
Натуралис 2017 ЕООД не носи отговорност за съдържанието на рекламите и рекламните текстове, публикувани в сайта.
Публикуваната информация в никакъв случай няма за цел да предписва форми за лечение, както и да замества необходимост от консултация със съответен специалист.

Продукти
Натуралис 2017 ЕООД гарантира качеството на своите Продукти и Услуги, предлагани на Сайта. Публикуваните описания на предлаганите Продукти са информативни.

Ценообразуване
Цените на Продуктите посочени на Сайта са крайни, с ДДС, и не включват цената за доставка до клиента.
Цените на Продуктите могат да бъдат променяни по всяко време без да е необходимо предварително уведомяване на Потребителя.
Потребителят заплаща цената, която е актуална към момента на поръчката.
Поръчки
Сайтът предоставя удобен и лесен интерфейс за създаване на поръчки. След като попълните полетата във формата за поръчка и я изпратите, ще се свържем с Вас за потвърждение.
Продуктите, поръчани от Сайта се обработват и изпращат до 3 работни дни от потвърждаване на поръчката.
В случай, че поръчания Продукт не е наличен и не можем да изпълним поръчката, ще се свържем с Вас в този срок, за да Ви уведомим.
Поръчаните продукти се доставят с куриерска фирма с наложен платеж, като по Ваше желание можем да изпратим до адрес или офис на куриера.
Натуралис 2017 ЕООД не носи отговорност за забавяне на поръчки по вина на куриерската фирма, неточен адрес или други независещи от Нас обстоятелства.

Връщане на продукти
Всеки Продукт, закупен от Сайта може да бъде върнат в 14-дневен срок от датата на закупуване без да дължи неустойка или обезщетение и без да посочва причина за отказа съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).
Необходимо е да се свържете с нас, за да уточним начина на връщане на Продукта и начина за възстановяване на цената на Продукта, заплатена от Вас.
Продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, да няма следи от използване и да е придружен със съответната касова бележка.
Транспортните разходи за получаване на Продукта не са включени в цената на Продукта и не подлежат на възстановяване.
Всички транспортни разходи, свързани с връщането на продукта са за сметка на Купувача.
На връщане и отказ не подлежат Продукти, които не отговарят на тези условия съгласно Закона за защита на потребителите.
Натуралис 2017 ЕООД има право да откаже връщането на Продукт, съобразно действащото законодателство.

Рекламация на продукти
Купувачът има право да откаже приемането на практата в случай, че сумата, която следва да заплати за пратката не съответства на дължимата при поръчката. В този случай молим незабавно да се свържете с нас за изясняване на несъответствието.
Ако пратката е с нарушен вид поради неправилно транспортиране, рекламацията ще бъде уважена в присъствието на куриера. Молим да се свържете с нас или да откажете пратката. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя и изготвен констативен протокол, в който е записано състоянието на пратката и опаковката й при получаване от куриера. В случай, че клиентът приеме пратката без забележки рекламацията е недействителна.
Семинари и други събития
Потребителят заявява желание за участие в събитие, организирано от Натуралис 2017 ЕООД като попълни съответната регистрационна форма съдържаща Име, Email и Телефон за връзка или изпрати същата информация на контактния адрес на Сайта.
С попълването на регистрационната форма Потребителят се съгласява, че изпратените данни за контакт ще се използват за връзка от страна на Натуралис 2017 ЕООД относно допълнителна информация за събитието.

За участие в платено събитие, организирано от Натуралис 2017 ЕООД, потребителят следва да заплати таксата за участие посредством системата за билети ePaygo.bg или по банков път. Потребителят заявява желанието си да заплати по банков път в регистрационната форма и следва да заплати таксата участие в пълен размер най-малко 3 (три) дни преди провеждане на събитието по банкова сметка на Натуралис 2017 ЕООД. Данните за банковата сметка ще му бъдат предоставени в отговор и потвърждение от нас след попълване на регистрационната форма.
В платежното нареждане потребителят задължително посочва данните за събитието и регистрацията, които е получил допълнително след попълване на формата за регистрация.
При отказ от участие в събитието преди обявената начална дата, или при неявяване по време на събитието, предварително заплатената сума не подлежи на възстановяване.
Натуралис 2017 ЕООД има право да променя едностранно времето и мястото на провеждане на събитието, като при това положение се задължава да уведоми участниците най-малко 2 дни предварително на email или телефон, попълнени в регистрационната форма.
В случай, че събитието бъде отменено едностранно от страна на Натуралис 2017 ЕООД, заплатената такса за участие ще бъде възстановена на участника в срок до десет (10) работни дни след датата, на която е трябвало да се проведе отмененото събитие.
Онлайн консултации
Онлайн консултации се извършват след попълване на регистрационна форма за заявка на онлайн консултации, приемане на общите условия на сайта и политиката за лични данни. Онлайн консултациите се заплащат съгласно утвърдения от Натуралис 2017 ЕООД ценоразпис, като плащането се извършва по банкова сметка на Натуралис 2017 ЕООД или чрез системата ePay.bg. Данните за банковата сметка се предоставят на потребителя след потвърдена заявка за онлайн консултация на посочения имейл адрес в регистрационната форма. Консултациите се извършват след попълнена анкетна карта и информирано съгласие, които ще бъдат предоставени от Натуралис 2017 ЕООД след като е потвърдено плащането на потребителя за услугата. Ако потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги - epay.bg потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. Потребителят се съгласява, независимо от избрания от него метод на плащане, сумата да постъпи по банкова сметка, на която титуляр е Натуралис 2017 ЕООД 
Натуралис 2017 ЕООД  не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат по вина на Натуралис 2017 ЕООД.
Изменения на условията за ползване
Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време по усмотрение на Натуралис 2017 ЕООД, като съобщение за настоящи промени ще бъдат публикувани на видно място в Сайта.